Ett forskningsprogram med fokus på digitalisering för hållbart skogsbruk.

Förord

med Sverker Danielsson, programchef

Omställningen från fossilbaserade och linjära värdekedjor till biobaserade och cirkulära lösningar pågår för fullt men behöver accelereras om vi ska ha någon möjlighet att möta klimatkrisens utmaningar. Ett viktigt bidrag från skogen är att ersätta fossilbaserade produkter och i framtiden skulle fler biobaserade material och produkter kunna bidra på de globala marknaderna. I skogen och skogsbruket sker redan idag en utveckling, men vårt brukande av skogen behöver utvecklas vidare mot ett bättre utnyttjande av naturresurser, minskade utsläpp och en positiv förändring av den biologiska mångfalden i skogen. Hållbar utveckling i skogen inkluderar komplexa frågeställningar och ibland svåra avvägningar när flera mål ska uppnås. Digitala verktyg kan vara ett viktigt stöd i dessa processer. 

Läs hela förordet

Sverker Danielsson Foto Johan Olsson

Sverker Danielsson

Foto: Johan Olsson

106milj

Programmets totala budget år 1-4

270st

Aktiva forskare och företagsrepresentanter i programmet

93st

Levererade leverabler år 1-4 av programmet

Den digitala skogen

Lyssna på vår podd!

 

Avsnitt 1

Hur påverkas forskningen av samhällsdebatten och hur fri är forskningen idag inom skog och skogsbruk? Det är frågor som diskuteras i första avsnittet av Den digitala skogen.

Gästar gör: 
Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk
Göran Ericsson, dekan vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU
Maria Wetterstrand, vd Miltton Europe

Programledare är Sverker Danielsson, programchef Mistra Digital Forest.

Lyssna på fler avsnitt

”Vi har resurser att åstadkomma rejäla saker”

Ända sedan uppväxten i Kalix vidsträckta skogsmarker har skogen varit självklar för Elisabeth Nilsson. När hon efter ett yrkesliv med tunga poster i näringslivet fick frågan om att bli styrelseledamot i Mistra Digital Forest var svaret givet. Nu blickar hon bakåt – och framåt – på programmet som har kommit halvvägs.

Läs intervjun

Videotek

Här har vi samlat de filmer du också hittar under forskningsresultat, men också några filmer som beskriver fler projekt och våra event.

Programmets forskningsområden och resultat
Arbete i digitala verktyg

Vad tar företagen med sig från programmets fyra första år?

Vi ställde frågorna till representanterna i Mistra Digital Forest Industriella råd.

Läs deras svar

My Project 1 (2)

Programkonferenser och event

Nedan kan du ta del av material från våra egna programkonferenser och andra event där Mistra Digital Forest har medverkat.

Programstyrelse och ledning

Programmet leds av Skogsindustrierna. Därtill har programmet en programstyrelse, ett industriellt råd och en programledning.

Programstyrelse och ledning

Leverabler 2022

Alla leverabler från år 1-4 av programmet finns på mistradigitalforest.se.

Se hela listan på leverabler 2022