Ett forskningsprogram med fokus på digitalisering i skogbruket för hållbar utveckling.

Förord

med Sverker Danielsson, programchef

Skogen är central i många människors liv och frågan om hur skogen bör brukas engagerar. Det är välkommet att diskussionen inkluderar olika perspektiv, då de beslut som ska fattas många gånger är komplexa och behöver ta hänsyn till olika intressen. Det skogsbruk vi i programmet vill utveckla vidare ska leda till en ökad biodiversitet i den brukade skogen. Samtidigt ska klimatförändringar motverkas genom inbindning av stora mängder kol. Dessutom ska träbaserade produkter levereras från skogsbruket till samhället och människor ska ha tillgång till skogen både som arbetsplats och plats för rekreation. Är det möjligt att öka ekonomiska, sociala och miljömässiga värden samtidigt?

Läs hela förordet

Sverker Danielsson Foto Johan Olsson

Sverker Danielsson

Foto: Johan Olsson

224MSEK

Programmets totala budget år 1-8

12st

Antal programparter 

7st

Varav skogsbolag 

Vi i programmet

Programmet leds av Skogsindustrierna och programparter är BillerudKorsnäs, Holmen, Kopparfors skogar, SCA, Stora Enso, Sveaskog, Södra, SLU, IVL, Skogforsk samt Umeå universitet. Mistra Digital Forest finansieras av Mistra och deltagande parter.

Fotograf: Johan Olsson

Mistra Digital Forest i Uppsala, maj 2023

Den digitala skogen

Lyssna på nya avsnitt av vår podd!
Avsnitt 5: Skog och data: Från insamling till insikt

Avsnittet handlar om hur skogsbruket jobbar med att samla in information om skogen och vilka nya möjligheter innebär högupplöst data för skogens bidrag till en hållbar utveckling.

Gästar gör: 
Johan Holmgren, forskare på SLU och arbetspaketledare i Mistra Digital Forest
Per Edström, professor på Mittuniversitetet och biträdande programchef Mistra Digital Forest
Lars Svensson, vd och grundare, Nordic Forestry Automation

Avsnitt 6: Nästa generation beslutstöd i skogen

Hur arbetar vi med beslutsstödsystem idag? Och hur kan ny teknologi förändra landskapet för beslutsstöd i skogsbruket? Det är några av de frågor som diskuteras i detta avsnitt av podden Den digitala skogen.

Gästar gör: 
Maria Nordström, processledare digitalisering på Skogforsk och arbetspaketledare i Mistra Digital Forest
Linnea Hansson, forskare på Skogforsk
Eskil Mattsson, forskare på IVL

Avsnitt 7: Den automatiserade skogen – möjligheter och utmaningar

Avsnittet fokuserar på automation i skogsbruket – vilken grad av automation ser vi i skogsbruket idag? Hur kan automation förändra arbetet i skogen? Och hur automation kan bidra till hållbar utveckling?

Gästar gör: 
Martin Servin, lektor på Umeå universitet och arbetspaketledare i Mistra Digital Forest
Ola Lindroos, professor på SLU
Anna Wallner, projektledare för BraSatt på Södra

Lyssna på tidigare avsnitt

Mistra Digital Forest stärker perspektiv kring social hållbarhet genom ny processledare

Mistra Digital Forest har inför fas 2 stärkt sin inriktning mot hållbar utveckling. Exempelvis har en ny processledare kring social hållbarhet knutits till programmet i form av Camilla Sandström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet. ”Jag kommer att vara den där som ställer de obekväma frågorna kring social hållbarhet”, säger hon med glimten i ögat. 

Läs intervjun

Perspektiv på framtidens skog

Nedan delar några personer i vår programstyrelse och Industriella råd med sig av sina perspektiv på framtidens skog.

Kopparfors skogar ansluter sig till Mistra Digital Forest

I samband med att Kopparfors skogar ansluter sig till programmet blir Torsten Persson ny representant i Mistra Digital Forest Industriella råd.  

Läs intervjun

Bild på Torsten Persson

Ingrid Petersson blir ny ledamot i Mistra Digital Forest programstyrelse

Ingrid Petersson, tidigare generaldirektör för Formas, har blivit utsedd till ny ledamot i Mistra Digital Forest programstyrelse.  

Läs intervjun

Bild på Ingrid Pettersson

Programkonferenser och event

Nedan kan du ta del av material från våra egna programkonferenser och andra event där Mistra Digital Forest har medverkat.

Programstyrelse och ledning

Skogsindustrierna är programvärd. Därtill har programmet en programstyrelse, ett industriellt råd och en programledning.

Programstyrelse och ledning